NTA 7516 voor veilige e-mail in het kort

Het is de Nederlandse norm voor veilig mailen

  • Ad hoc communicatie van persoonlijke (gezondheids)informatie
  • Professionals onderling
  • Professionals en cliënten

Toetsingskader Autoriteit Persoonsgegevens

  • Passende beveiliging – Art 32 AVG
  • Breder dan de zorg
  • Gemeenten, Rijksoverheid, Verzekeraars, Advocatuur, Rechtspraak

Niet van toepassing op

  • Fax verkeer
  • Gestructureerde gegevensuitwisseling (Integrating the Healthcare Enterprise (IHE))

Meer informatie over NTA 7516 vind je bij NEN.