Bastion 365

Hoe werkt Bastion 365 in de praktijk?

Bastion 365 is binnen enkele minuten gekoppeld aan uw Microsoft 365 mailserver en werkt 24/7 zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. Berichten met vertrouwelijke medische informatie worden direct en automatisch gefilterd door Microsoft 365 en veilig verzonden middels een beveiligde verbinding via Bastion 365.

NTA 7516 compliant

Met Bastion 365 verstuurt en ontvangt u e-mails vanuit uw eigen Microsoft 365 mailomgeving, geheel volgens NTA 7516. Dat betekent ook dat u voldoet aan de verplichte AVG-privacywetgeving, BIO, Wvggz en eIDAS.

Geen extra handelingen voor de gebruiker

Alle e-mailcommunicatie, zowel met zorgverleners, ketenpartners als patiënten, vindt gewoon plaats vanuit Microsoft 365. U hoeft geen Outlook plug-ins te installeren, een tweede mailsysteem te gebruiken of extra handelingen uit te voeren om veilig te kunnen e-mailen.

Geen extra kosten

Bastion 365 is een 100% SaaS-oplossing die direct en veilig is gekoppeld aan uw Microsoft-mailomgeving. U hoeft geen extra investeringen te doen in hardware, software of onderhoud. Ook betaalt u niet per bericht, maar gewoon een vast bedrag per mailbox per maand.

Interoperabiliteit

Met Bastion 365 mailt u direct met NTA 7516 gecertificeerde mailsystemen zoals ZorgMail, Zivver en andere niet-standaard mailoplossingen. Bastion 365 werkt met alle versies van Outlook  voor zowel Windows, Web, iPhone, Android of Mac en is beschikbaar op mobiele apparaten.

Mailen naar beveiligde mailsystemen

Bastion 365 controleert of het domein van de ontvanger NTA-gecertificeerd is. Als dit het geval is, wordt uw bericht volgens NTA 7516 veilig afgeleverd. Ook voor het ontvangen van berichten met patiëntinformatie vanuit andere zorgverleners geldt hetzelfde: systemen herkennen dat uw maildomein NTA-gecertificeerd is en leveren zonder vertraging de berichten af.

Mailen naar niet-beveiligde mailsystemen

In voorkomende gevallen, zoals het mailen van medische gegevens naar een Gmail-account van een patiënt, voldoet het domein van de ontvanger niet aan NTA 7516. In dat geval wordt uw bericht in een beveiligde omgeving geplaatst en krijgt uw patiënt toegang met een code die hij of zij per sms ontvangt.

 

Wilt u zelf het gemak ervaren?

Vraag vrijblijvend een demo of proeflicentie aan via ons contactformulier.